Rioolverstopping Papendrecht

Verstopping van riolen of andere verstoppingen is altijd lastig. Rioolverstopping heeft een andere aanpak dan bijvoorbeeld keukenverstoppingen. Soms groeien de wortels in het riool, of soms zijn er alleen restjes in de douchegoot.

Verstopping van riolen of verstopping van de afvoer treedt bijna nooit spontaan op. Vaak is de blokkade al een tijdje aanwezig, maar laat het nog steeds door het water. Het duurt vaak langer voordat de douchebak of gootsteen leeg is of zoemt wanneer het toilet wordt doorgespoeld. Dit geeft een startpunt aan.

Een verstopte afvoer ontstaat heel geleidelijk

Een verstopte afvoer wordt vaak veroorzaakt door zeep- of vetresten. Dit gebeurt heel geleidelijk, totdat de afvoer volledig is gesloten, worden dan vaak pas maatregelen genomen. Eerst proberen ze de blokkade zelf op te lossen met een veer of ontkurkmiddel. Vaak is de blokkering echter zo hardnekkig dat het een blokkering betreft. Een goed rioolontstoppingsbedrijf maakt uw riool of afvoer leeg met professionele apparatuur.

Verschillende oorzaken van rioolverstopping

Riolering kan ook verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat er te veel materiaal in het riool is gespoeld, dat helemaal niet bij het riool hoort. Denk aan natte doekjes, slecht toiletpapier en vet. Rioolservice Papendrecht kan deze obstructie relatief eenvoudig voor u oplossen. De resolutie van deze hoeven wordt meestal in minder dan een uur gedaan, op voorwaarde dat er geen breekwerk of aanzienlijk graafwerk is. Bijna al deze klompen worden opgelost met hoge waterdruk, met verschillende sproeiers en frezen. Ons advies is om een ​​camera-inspectie uit te voeren zodra de blokkering is opgelost. Dit maakt het mogelijk om de oorzaak van de verstopping te kennen en zo een volgende verstopping van de riolering te voorkomen. In dit geval ontvangt u ook een garantie op de uitgevoerde werkzaamheden, op voorwaarde dat het riool geen gebreken vertoont.

Als het riool geblokkeerd is, lossen we de riolering op met hoge waterdruk. Met behulp van verschillende sproeiers wordt eerst de verstopping van de riolen gespoten, waarna we de rioolbuis volledig reinigen met een andere sproeier. Deze methode voor het reinigen van riolen, doen we tot de aansluiting van het huis van het hoofdriool. We verwijderen de afvoer of het riool met veermachines en waterdruk. Als waterdruk niet mogelijk is, gebruiken we eerst veermachines en reinigen we de afvoer met waterdruk. Correcte congestie van afvalwater is cruciaal om verdere congestie te voorkomen.

Verstopping van het rioolstelsel kan verschillende andere oorzaken hebben. Overweeg in het bijzonder:

• Afvoer van afvalwater. Vanwege verzakkingen heeft het rioolstelsel niet langer een helling, maar een scheidingswand. Dit betekent dat afvalwater en vuil niet langer langzaam naar het hoofdriool lopen, maar naar het hoofdriool moeten stijgen. Als de bodemdaling niet te groot is, komt het water in het hoofdriool terecht, maar blijft het vuil achter in het riool, wat leidt tot de ophoping van vuil, waardoor het riool verstopt raakt

• Breuk in het rioolstelsel. We ontdekken regelmatig een sanitaire inbreuk tijdens de inspectie. Vaak is de oorzaak een oud riool. Tegenwoordig is het rioleringssysteem PVC. Deze materialen zijn zeer gevoelig voor breuk en er is vaak ruimte op de voegen van deze materialen, wat kan leiden tot materialen die niet tot het riool behoren, zoals: zand en stenen. Deze materialen zijn veel zwaarder dan water, dus ze worden niet afgevoerd met afvalwater en kunnen na verloop van tijd verstopping veroorzaken. Een andere veel voorkomende oorzaak van verstopping van het riool met deze materialen is wortelen. Ons advies is, als er een oud riool is, vervangen. Als het niet wordt vervangen, gaat het verstoppen verder. Het gebeurt ook dat een P.V.C. sanitaire voorzieningen zijn verbroken. Dit kan worden gedaan door: de grond te klinken of het gebouw te laten verzinken, maar ook montagefouten kunnen de oorzaak zijn. Deze problemen doen zich vaak voor in nieuwe buurten. Gelukkig zijn deze oorzaken vrij eenvoudig te repareren.

Rioolservice Papendrecht is aangesloten bij de Rioolservice Nederland.

Zie ook op de website van een erkende rioleringsspecialisten

Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.

kosten

€100,- gedurende het eerste uur, inclusief voorrijkosten (ex. BTW)